Jak leczyć próchnice w fazie początkowej
Jak leczyć próchnice w fazie początkowej
Sierpień 2, 2018
Dlaczego płukanie kanałów jest niezbędnym działaniem podczas leczenia kanałowego
Wrzesień 2, 2018
Pokaż wszystkie

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony radiologicznej

leczenie stomatologiczne

6 lutego 2018 roku w życie weszła dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 roku. Dotyczy ona określenia zasad bezpieczeństwa, by zapobiec przed niekorzystnym działaniem promieniowania jonizującego, a tym samym uchyla wcześniejsze dyrektywy obejmujące owe zagadnienia. Wedle zapisów, wymaga się dopasowania polskiego prawa do nowej dyrektywy. Z kolei Komisja Prawnicza Rady Ministrów w dalszym ciągu opracowuje projekt nowelizacji ustawy Prawo Atomowe, a termin wprowadzenia jej w życie szacuje się na drugą połowę 2018 roku.

Nowelizacja ustawy Prawo Atomowe przewiduje wiele zmian pod kątem pracy lekarzy stomatologów. Jedną z nich będzie kwestia zgłoszenia działalności do sanepidu odnośnie wykonywania stomatologicznych zdjęć zewnątrzustnych, która dotąd była czynnością konieczną. Dotyczy to także stomatologów, którzy operują jedynie aparatami przystosowanymi do wykonywania zdjęć zewnątrzustnych. Dotychczas audyt przeprowadzał zespół audytorski składający się z trzech osób, natomiast zgodnie z nowymi przepisami, lekarz stomatolog będzie mógł sam dokonać audytu wewnętrznego. Ponadto, w zamiarze ustawodawców jest również zniesienie obowiązku zatrudnienia inspektora ochrony radiologicznej w gabinetach ze wspomnianym wcześniej sprzętem. Dla lekarzy posługujących się tomografami stożkowymi oraz aparatami pantomograficznymi, nie przewiduje się żadnych zmian.

Prawo Atomowe i nadchodzące zmiany w przepisach ustawy dotyczą także szkoleń na temat ochrony radiologicznej. Możliwość odbycia kursu w dalszym ciągu będzie zapewniona, a dla pozostałych osób aby uzyskać punkty edukacyjne, zostaną rozplanowane wykłady. Organizatorzy wydarzeń edukacyjnych mają zadbać o zwiększenie szans dla osób chętnych na poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony radiologicznej.

Jak już wcześniej wspomniano, nadal trwają prace legislacyjne nad nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku i prawdopodobnie zakończą się dopiero za 2-3 lata. Zmiany w Prawie Atomowym wpływają na kwestie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego i oczekuje się, że nowelizacja obejmie zagadnienie opisu stomatologicznych badań radiologicznych.